Kvalitetno. Pouzdano. Trajno.

Proizvodnja i veleprodaja rednih strujnih i naponskih stezaljki, klema za ormane mernih mesta, automatike, upravljanja, zaštite i drugih namena

Kvalitetni proizvodi izrađeni od vrhunskih domaćih i uvoznih sirovina.

Čuvamo životnu sredinu: naša kompletna proizvodnja koristi održivu energiju upotrebom solarnih panela sa 0% štetnih gasova!

Пусти видео запис
Uspešna, dugogodišnja saradnja sa partnerima je naša najbolja reklama. Trudimo se da stalno pomeramo svoje granice prateći svetske tokove razvoja i napretka tehnologije.

OSNIVAČ

Branimir Nastevski

DIREKTOR

Bojan Nastevski

Naši partneri

Eps logo partner
EPS elektroistok
Institut Mihailo Pupun logo partner
institut mihajlo pupin automatika
Elektromontaža logo partner
ELEKTROMONTAŽA
Elektrodistribucija Srbije logo partner
edb

Svi Sintermetal proizvodi odgovaraju propisanim svetskim standardima i atestirani su od strane nadležnih institucija.

Svetski standardi Sintermetal