REDNA STEZALJKA RNSS 1,5-6 mm²

1,5-6 mm² 500 V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

 • 22001 – RNSS 1,5-6 mm²

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Kućište strujne stezaljke RNSS 1,5-6 mm² izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110°C bez deformacija).
 • Kontakti su izrađeni od Ms profila dimenzija 5×8 mm i galvanski su zaštićeni.
 • Vijci na kontaktima stezaljke su po JUS-MB-1.111.Zn. M-3, 5×6. Četiri vijka na svakom kontaktu služe za stezanje provodnika, dva za stezanje provodnika, a dva za stezanje kratko-spojnog mosta.
 • Kratko-spojni most izrađen je od bakarnog lima (6×1,5 mm) i galvanski je zaštićen. Izrađuje se za dve dužine stezaljke i seče se prema potrebi ugradnje. Kratko-spojni most se ugrađuje tako što se plastika na sredini između dve kontaktne kriške iseče, a most se postavlja direktno na kontakte i pričvršćuje zavrtnjima, što obezbeđuje idealan kontakt i bezbednost dodira.
 • Na donjem delu stezaljke ugrađen je mehanizam kojim se stezaljka pričvršćuje na standarnu šinu DIN 35 mm.
 • Pored navedene mogućnosti ugradnje na širinu 35 mm, ova stezaljka im prednost što se može ugraditi bez šine direktno na ravnu površinu pomoću dva zavrtnja dijagonalno na uglovima stezaljke.
 • Redna noseća strujna stezaljka RNSS 1,5-6 mm2 po svojim terhničkim karakteristikama može da služi kao strujna i naponska stezaljka.

NAMENA

 • Za distributivne ormane sa mernim uređajima sa sledećom namenom:
  a) Kao komandno-signalna stezaljka u ormanima više stambene izgradnje
  b) Kao komandna stezaljka za upravljanje tarifama u ormanima individualne i
  više stambene izgradnje
  c) Kao „nulta“ prolazna stezaljka kod individualnih stambenih izgradnji za
  preseke do 6 mm². U istom slučaju može da se koristi za signalizaciju tarife.
 • Kao strujna i naponska stezaljka za šemiranje velikih razvodnih ormana za sve
  vrste industrijskih postrojenja
 • Za šemiranje komandnih ormana (sa signalnim i selektivnim komandama u
  alatnim i drugim mašinama), kao i u komandnim ormanima procesne opreme.
 • Kao stezaljka za izjednačavanje potencijala (uzemljenja) u izradi kućnih
  instalacija (uzemljenje svih metalnih delova u kupatilu).
 • Zbog svoje funkcionalnosti, malih dimenzija i sigurnog pročvršćivanja na
  noseću širinu ova stezaljka ima mnogo širu primenu nego što je ovde navedeno.

ATESTI

22001 – ATEST