REDNA STEZALJKA RNSS 4-16 mm²

REDNA STEZALJKA RNSS 4-16

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

Објављено
Категоризовано као Energetika