REDNA STEZALJKA RNSS 4-16

REDNA STEZALJKA RNSS 4-16 mm²

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

 • 22002 – RNSS 4-16 mm²

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Kućište strujne stezaljke RNSS 4-16 mm² izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110°C bez deformacija).
 • Kontakti su izrađeni od Ms profila dimenzija 8×11 mm i galvanski su zaštićeni.
 • Vijci na kontaktima stezaljke su po JUS-MB-1.111.Zn. M 5×9. Četiri vijka na svakom kontaktu služe za stezanje provodnika (sa svake strane po dva), a dva vijka u sredini kontakta služe za pritezanje mosta za kratko spajanje.
 • Kratko-spojni most izrađen je od bakarnog lima (14×1 mm) i galvanski je zaštićen.
 • Na donjem delu stezaljke ugrađen je mehanizam kojim se stezaljka pričvršćuje na standarnu šinu DIN 35 mm.

NAMENA

 • Za razvodne ormane visoke stambene izgradnje kao redna stezaljka u delu ormana na izlazu posle brojila.
 • Kao stezaljka pri šemiranju velikih razvodnih ormana za industrijska postrojenja s obzirom da se radi o strujnoj stezaljki sa velikim mogućnostima prenosa opterećenja.
 • Za šemiranje individualnih ormana (sa najviše 3 brojila + MTK prijemnik ili uklopni časovnik), sa mogućnošću korišćenja i kratkospojnih mostova.
 • Kao stezaljka za izjednačavanje potencijala (uzemljenja) prilikom izvedbi svih vrsta elektro instalacija.
 • Kvalitet i funkcionalno rešenje stezaljke RNSS 4-16 mm² omogućava njenu široku primenu u praksi.

ATESTI

22002 – ATEST