REDNA STEZALJKA RS 35/1-4

REDNA STEZALJKA RS 35/1-4 mm²

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

  • 22005 – RS 35/1-4 mm²

Tehničke karakteristike

  • Redna stezaljka RS 35 mm2 izrađuje se kao polazna stezaljka sa ulazom 35 mm2 i izlazom 35 mm2 (RS 35/1-4).
  • Redna stezaljka RS 35 mm2 izrađuje se kao dvopolna koja na sebi ima mehanizam za pričvršćivanje na šinu DIN 35 mm i jednopolna bez mehanizma. Obe imaju profilisana kućišta u vidu lastinog repa, što omogućava formiranje stezaljki sa 2 pola, 3 pola, 4 pola, 5 polova i više po potrebi.
  • Konstruktivno je rešena da ne dolazi do ispadanja polova i kad se koristi veća sila za pritezanje kontakata.
  • Kućište redne strujne stezaljke RS 35 mm2 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa, koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na zagrevanje iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110°C bez deformacije), a takođe i samogasivih, kategorije Vo (prema standardu IEC 707:1981).
  • Prenosna pločica se izrađuje od Cu profila 2 x 20 mm, galvanski zaštićenog, sa dva otvora Ø 8 mm
  • Kontakti se ostvaruju pomoću kablovskih papučica sa obe strane, za preseke kabla do 35 mm2, a stezanje se vrši pomoću navrtke M 8 preko ravne i elastične podloške.
  • Zavrtnji na kontaktima stezaljke su po JUS MB1.051 Zn M 8 x 20, uliveni u kućište.
  • Podloške i elastične podloške su takođe cinkovane.
  • Na donjem delu stezaljke ugrađen je mehanizam, galvanski zaštićen, kojim se stezaljka pričvršćuje na standardnu šinu DIN 35 mm.

ATESTI

22005 – ATEST