RS-4-16-4,-RSB-4-16-4,-RS-4-16-4-ECO,-RSB-4-16-4-ECO

REDNE STEZALJKE RS 4-16/4, RSB 4-16/4, RS 4-16/4 eco, RSB 4-16/4 eco

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

 • 22050 – RS 4-16/4
  22051 – RSB 4-16/4
  22049 – RS 4-16/4 eco
  22048 – RSB 4-16/4 eco

Tehničke karakteristike

 • Kućište rednih stezaljki tipa RS 4-16/4 i RSB 4-16/4 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na povišenu temperaturu, iznad karakteristika dosad korišćenih materijala (110°C bez deformacija). Korišćen je materijal “NORYL” SEO, kategorije samogasivosti “Vo”.
 • Kontakti su izrađeni od MS-šine dim. 8 x 11 i galvanski zaštićeni za stezaljku tipa RS (RSB) 4-16/4.
 • Vijci na kontaktima stezaljki su po YUS-u MB1-111.Zn. i svaki kontakt se priteže sa po dva vijka.
 • U kućištu stezaljke na donjoj strani uliven je mehanizam za kačenje stezaljke na šinu DIN 35.
 • Poklopac za plombiranje je izrađen od providnog LEXAN-a proizvođača “GE-Plastik” kategorije samogasivosti “Vo”.
 • Na stezaljke tipa RS i RSB 4-16 moguće je pridodati (uz pomoć lastinog repa) po potrebi jedan ili više polova (za uzemljenje) tipa stezaljke RS 4-16/1.
 • Ovom novom konstrukcijom otklonjeni su mnogi nedostaci koji su postojali kod dosada primenjivanih stezaljki kao što je stezaljka tipa RNSS 4-16 i drugih.

Namena

 • Prvenstveno, prednost i namena rednih stezaljki tipa RSB je mogućnost plombiranja putem poklopca u ormanima mernih mesta u niskogradnji od
  jednog brojila.
 • Namena stezaljki tipa RS 4-16 nema nikakva ograničenja u smislu napojne stezaljke za sve vrste bilo industrijskih ormana ili bilo koje vrste opreme koja sadrži napajanje električne energije.
 • Oznaka “ECO” podrazumeva ekonomičniju stezaljku u pogledu cene za situacije kada nije potrebno mošćenje.

ATESTI

22050 – ATEST
22051 – ATEST