REDNE STEZALJKE RS 4-16/3×16 i RSB 4-16/3×16

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

  • 22052– RS 4-16/3×16
  • 22053– RSB 4-16/3×16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od osnovnog tipa stezaljke RS(B) 4-16/4.
  • Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje klasičnim mostovima čime se izbegava slaba tačka na stezaljki.
  • Čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine (galvanski cinkovane).
  • Tip RSB 4-16/3×16 ima mogućnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od transparetnog polikarbonata samogasivosti Vo.

NAPOMENA

  • Za napajanje mernih mesta do tri brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormana kao napojne kleme za više potrošačkih grupa.

ATESTI

22052 – ATEST
22053 – ATEST