REDNE STEZALJKE RS 25-35/4, RS 25-35/4 ECO i RSB 25-35/4 ECO

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

 • 22060 – RS 25-35/4 sa mogućnošću kratkog spajanja
  22062 – RS 25-35/4 ECO bez mogućnosti kratkog spajanja
  22063 – RSB 25-35/4 ECO sa mogućnošću kratkog spajanja i plombiranja

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Spoj sa provodnikom, kod svih varijanti, ostvaruje se uz pomoć mesingane šine 11×14 mm i sa po 2 vijka sa svake strane M 8×12 mm pocinkovana, izrađena po JUS111.
 • Kućište je izrađeno od najkvalitetnije tehničke plastike, u kategoriji samogasivosti “Vo”.
 • Sistem vešanja na šinu DIN 35 obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.
 • Kompatibilnost stezaljke omogućava razne neograničene kombinacije uz veliku čvrstinu i kompaktnost, kao i visoku pouzdanost stezanja provodnika sa dva vijka.
 • Varijanta RSB 25-35/4 A predviđena je za plombiranje, poseduje providan poklopac izrađen od LEXAN-a kategorije samogasivosti “Vo”
 • Varijanta RS 25-35/4 predviđena je za kratko spajanje. Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 15×2 mm sa pratećim priborom.

NAPOMENA

 • Posebno za ugradnju na mernim mestima – ormanima niskogradnje sa velikim opterećenjima.
 • Za ugradnju na mestima sa teškim uslovima rada kao što su povećane tempereture okoline i konstantnih maksimalnih opterećenja.
 • Primena stezaljke prakrično nema nikakvuh ograničenja za preseke provodnika do 35 mm².