REDNE STEZALJKE od RS 50/10 do RS 240/16

REDNE STEZALJKE od RS 50/10 do RS 240/16 mm²

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

 • 22150 – redna stezaljka RS 50/10
  22151 – redna stezaljka RS 70/10
  22152 – redna stezaljka RS 95/10
 • 22153 – redna stezaljka RS 120/12
  22154 – redna stezaljka RS 150/12
  22155 – redna stezaljka RS 185/16
  22156 – redna stezaljka RS 240/16

Tehničke karakteristike

 • Redna stezaljka RS 50 -240 mm², izrađena je kao jednopolna, sa ugrađenim mehanizmom za pričvršćivanje na šinu DIN. 35. Mehanizam je dvostruk i omogućava pouzdanu vezu sa šinom, a deblokada se vrši pomoću odvijača.
 • Kućište redne stezaljke RS 50 – 240 izrađeno je od vrhunske uvozne plastične mase “NORIL” – SEO. (General – Electric; Holandija). Ova plastična masa ima bolja izolaciona i toplotna svojstva od dosad korišćenih materijala (110°C bez deformacije). Ove osobine joj omogućavaju primenu u teškim uslovima rada, kao što su: povećana temperatura ambijenta, konstantna maksimalna opterećenja (kao i preopterećenja) i rad u zagađenim sredinama.
 • Zaštitni poklopac izrađen je iz dva dela, kompletno pokriva kablovsku papučicu i štiti je od dodira rukom. Poklopac je izrađen od providne plastične mase “LEXAN”. Providnost poklopca omogućava blagovremeno otkrivanje eventualnog nagorevanja zbog lošeg spoja.
 • Prenosne ploče, izrađene od bakra su različite debljine za svaku dimenziju stezaljke. Galvanski su zaštićene cinkovanjem.
 • Zavrtnji su izrađeni u kvalitetu YUS. MB. 1. 053/88:
  – navrtka YUS. MB. 1. 601-8;
  – podloška elastična YUS. MB. 2. 110;
  – podloška ravna YUS. MB. 2. 011.

  – sve galvanski zaštićeno – cinkovano.

 • Način pritezanja kablovske papučice kod dimenzija RS 50/10; RS 70/10 i

  RS 95/10 je standardan. Kod dimenzija RS 120/12; RS 150/12; RS 185/16; RS 240/16 način stezanja je prikazan na crtežu na poleđini prospekta, na šta treba posebno obratiti pažnju.

Namena

 • Stezaljka je namenjena za ugradnju u svu opremu bez ikakvih ograničenja prema deklarisanom preseku provodnika.

napomena

 • MATERIJAL KUĆIŠTA (POZ. 1) – SAMOGASIVA PLASTIKA U KATEGORIJI Vo – “NORYL SEO” – GENERAL ELECTRIC
 • MATERIJAL POKLOPCA (POZ. 2) – SAMOGASIVA PROZIRNA PLASTIKA U KATEGORIJI Vo – “LEXAN 243 R” – GENERAL ELECTRIC
 • POZICIJE 6, 7, 8 I 9 GALVANSKI ZAŠTIĆENE CINKOVANJEM

ATESTI

22150 – ATEST
22151 – ATEST
22152 – ATEST
22153 – ATEST
22154 – ATEST
22155 – ATEST
22156 – ATEST