REDNA STEZALJKA RS 6-10/1

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

  • 22103 – nosač za rednu stezaljku
  • 22102 – RS 6-10/1
šifra oznaka mm²/vijakM d1 d2 d3 L1 L2
25751
P-Al-Cu 16/8
8.5
5.5
11.0
53.0
16.5
25752
P-Al-Cu 16/10
10.5
5.5
11.0
53.0
16.5
25753
P-Al-Cu 25/8
8.5
6.8
12.0
53.0
16.5
25754
P-Al-Cu 25/10
10.5
6.8
12.0
53.0
16.5
25755
P-Al-Cu 25/12
13.0
6.8
12.0
53.0
16.5
25756
P-Al-Cu 35/8
8.5
8.0
14.0
57.5
18.5
25757
P-Al-Cu 35/10
10.5
8.0
14.0
57.5
18.5
25758
P-Al-Cu 35/12
13.0
8.0
14.0
57.5
18.5
25759
P-Al-Cu 50/8
8.5
10.0
15.6
66.5
20.5
25760
P-Al-Cu 50/10
10.5
10.0
15.6
66.5
20.5
25761
P-Al-Cu 50/12
10.5

tehničke karakteristike

  • Spoj sa provodnikom vrši se uz pomoć mesingane šine 6,5×9,5 mm i sa po dva vijka sa svake strane M 4×8 mm. Po JUS–111. Pocinkovan.
  • Kućište je izrađeno od najkvalitetnije plastične mase za ovu namenu “NORYLL–SEO” od proizvođača „GENERAL–ELECTRIC PLASTIC” Holandija, u kategoriji samogasivosti Vo.
  • Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 8×1,25 mm, sa priborom koji se vidi na grafičkom prikazu.
  • Sistem vešanja na šinu DIN 35 je novina i obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.
  • Kompatibilnost stezaljke omogućava razne i neograničene kombinacije uz veliku čvrstinu, kompaktnost i visoku pouzdanost stezanja provodnika.

namena

  • Posebno je pogodna za primenu u težim uslovima rada, kao što su povećane tempereture okoline i konstantna maksimalna opterećenja.
  • Njena primena je bez ikakvih ograničenja i moguća za preseke provodnika do 10 mm².

ATESTI

22102 – ATEST