REDNE STEZALJKE RS 10

REDNE STEZALJKE RS 10mm²

Visokog kvaliteta, opšte namene 500 V, 110℃

ŠIFRE PROIZVODA

 • 23013 – redna stezaljka RS 10
  23014 – redna stezaljka RS 10 plava
  23015 – redna stezaljka RS 10 z/z
  23016 – redna stezaljka RS 10 crvena
 • 23075 – most za kratko spajanje M 10/2
  23076 – most za kratko spajanje M 10/3
  23077 – most za kratko spajanje M 10/4

Tehničke karakteristike

Spoj sa provodnikom ostvaruje se (kod svih veličina) pomoću uzengije od specijalnog mesinganog profila, što garantuje da neće doći do deformacije iste prilikom stezanja. Uzengija se steže sa vijcima M-3 za stezaljke RS 2,5, RS 4 i RSD 2,5 a sa vijcima M-4 za stezaljku RS 6 i RS 10. Uzengija je zaštićena cinkovanjem (hemijski pasivizirano), a vijci su rađeni u kvalitetu 8.8, pa nakon toga cinkovani. Prenosna pločica je izrađena od bakarnog lima, el. provodnog i zaštićena je takođe galvanski.

 • Kućište je izrađeno od vrhunskih plastičnih masa i to: Poliamid PA. 6.6. FR. u klasi samogasivosti „Vo“.
 • Sistem vešanja na DIN 35 šinu obezbeđuje čvrstu vezu koja se ne može odvojiti bez namerne deblokade.

Kratko spajanje

Međusobno kratko spajanje stezaljki (za veličine RS 2,5, RS 4, RS 6 i RSD 2,5) vrši se pomoću 2-polnih i 3-polnih ubadajućih mostova, što omogućava brzo kratko spajanje, a time štedi vreme rada na šemiranju. Kratko spajanje veličine RS 10 vrši se klasičnim mostom izrađenim od Cu lima, a stezanje mosta vrši se pomoću vijka M-4 preko bakarnog tuljka.

Namena

 • Univerzalnost ovih stezaljki i vrhunski kvalitet omogućavaju njihovu primenu praktično bez ikakvih ograničenja. Za šemiranje ormana za preseke do 10 mm2.
 • Za ovaj program strujnih stezaljki urađen je kompletan prateći program kaošto su krajnje pločice, krajnji držači, oznake, grupni markeri itd.

ATESTI

23009-23013 RS 6; RS 10 – ATEST