REDNA STEZALJKA RS 4-16/1, RS 4-16/1 ECO

500V, 110℃ za otežane uslove rada

 • 22104 – redna stezaljka sa mogućnošću kratkog spajanja (mošćenja) i generisanim nosačem na sebi
 • 22114 – varijanta ECO bez mogućnosti kratkog spajanja (mošćenja)
 • 22107 – nosač za rednu stezaljku
šifra oznaka mm²/vijakM d1 d2 d3 L1 L2
25751
P-Al-Cu 16/8
8.5
5.5
11.0
53.0
16.5
25752
P-Al-Cu 16/10
10.5
5.5
11.0
53.0
16.5
25753
P-Al-Cu 25/8
8.5
6.8
12.0
53.0
16.5
25754
P-Al-Cu 25/10
10.5
6.8
12.0
53.0
16.5
25755
P-Al-Cu 25/12
13.0
6.8
12.0
53.0
16.5
25756
P-Al-Cu 35/8
8.5
8.0
14.0
57.5
18.5
25757
P-Al-Cu 35/10
10.5
8.0
14.0
57.5
18.5
25758
P-Al-Cu 35/12
13.0
8.0
14.0
57.5
18.5
25759
P-Al-Cu 50/8
8.5
10.0
15.6
66.5
20.5
25760
P-Al-Cu 50/10
10.5
10.0
15.6
66.5
20.5
25761
P-Al-Cu 50/12
10.5

tehničke karakteristike

 • Spoj sa provodnikom ostvaruje se uz pomoć mesingane šine 8×11 mm i sa po dva vijka sa svake strane M 5×10 mm. Po JUS111, pocinkovan.
 • Kućište je izrađeno od najkvalitetnije plastične mase za ovu namenu “NORYLL–SEO” od proizvođača “GENERAL–ELECTRIC PLASTIC” Holandija, u kategoriji samogasivosti Vo.
 • Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 10×1,5 mm. sa priborom koji se vidi na grafičkom prikazu.
 • Sistem vešanja na šinu DIN 35 je novina i obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.
 • Kompatibilnost stezaljke omogućava razne neograničene kombinacije uz veliku čvrstinu i kompaktnost, kao i visoku pouzdanost stezanja provodnika.

namena

 • Posebno za ugradnju na mernim mestima – ormanima nisko i visokogradnje.
 • Za ugradnju na mestima sa težim uslovima rada, povećane temperature okoline i konstantno maksimalnih opterećenja.
 • Primena stezaljke praktično nema nikakvih ograničenja za preseke provodnika do 16 mm².

ATESTI

22104 – ATEST