REDNA STEZALJKA RS 25-35/1 i RS 25-35/ECO

REDNA STEZALJKA RS 25-35/1 i RS 25-35/1 ECO

500 V, 110² za otežane uslove rada

 • 22105 – redna stezaljka sa mogućnošću kratkog spajanja (mošćena)
 • 22106 – varijanta ECO bez mogućnosti kratkog spajanja (mošćenja)
 • 22107 – nosač za rednu stezaljku
šifra oznaka mm²/vijakM d1 d2 d3 L1 L2
25751
P-Al-Cu 16/8
8.5
5.5
11.0
53.0
16.5
25752
P-Al-Cu 16/10
10.5
5.5
11.0
53.0
16.5
25753
P-Al-Cu 25/8
8.5
6.8
12.0
53.0
16.5
25754
P-Al-Cu 25/10
10.5
6.8
12.0
53.0
16.5
25755
P-Al-Cu 25/12
13.0
6.8
12.0
53.0
16.5
25756
P-Al-Cu 35/8
8.5
8.0
14.0
57.5
18.5
25757
P-Al-Cu 35/10
10.5
8.0
14.0
57.5
18.5
25758
P-Al-Cu 35/12
13.0
8.0
14.0
57.5
18.5
25759
P-Al-Cu 50/8
8.5
10.0
15.6
66.5
20.5
25760
P-Al-Cu 50/10
10.5
10.0
15.6
66.5
20.5
25761
P-Al-Cu 50/12
10.5

Tehničke karakteristike

 • Spoj sa provodnikom ostvaruje se uz pomoć mesingane šine 11×14 mm i sa po 2 vijka sa svake strane M 8×12 mm. Pocinkovan. Po JUS 111.
 • Kućište je izrađeno od najkvalitetnije plastične mase “NORYLL–SEO” od proizvođača “GENERAL–ELECTRIC PLASTIC” Holandija, u kategoriji samogasivosti Vo.
 • Prenosni mostovi za kratko spajanje su izrađeni od bakarnog lima 15×2 mm sa priborom koji se vidi na grafičkom prikazu.
 • Sistem vešanja na šinu DIN 35 je novina i obezbeđuje čvrstu vezu koju je nemoguće razdvojiti bez namerne deblokade bravice.
 • Kompatibilnost stezaljke omogućava razne neograničene kombinacije uz veliku čvrstinu i kompaktnost, kao i visoku pouzdanost stezanja provodnika.

Namena

 • Posebno za ugradnju na mernim mestima – ormanima niskogradnje sa velikim opterećenjima.
 • Za ugradnju na mestima sa težim uslovima rada kao što su povećane tempereture okoline i konstantnih maksimalnih opterećenja.
 • Primena stezaljke prakrično nema nikakvuh ograničenja za preseke provodnika
  do 35 mm²

ATESTI

22105 – ATEST