RS(B) 35-6×16 i RS(B) 50-6×16 (1)

REDNE STEZALJKE RS(B) 35/6×16 i RS(B) 50/6×16

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

 • Za dovodni kabl do 35 mm²
  22058 – RS 35/6×16
  22059 – RSB 35/6×16
 • Za dovodni kabl do 50 mm²
  22064 – RS 50/6×16
  22065 – RSB 50/6×16

Tehničke karakteristike

 • Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od onih ugrađenih u osnovni tip RS(B) 35/2×16.
 • Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, čime je izbegnuta slaba tačka na stezaljki.
 • Ovo čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine koja je galvanski zaštićena.
 • Tip RS(B) 35/6×16 i RS(B) 50/6×16 ima mogićnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od transparentnog polikarbonata samogasivosti “Vo”.

Namena

 • Za napajanje ormana mernih mesta do šest brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormana kao napojna klema za više potrošačkih grupa (do 6).

ATESTI

22058 – ATEST
22059 – ATEST
22064, 22065 – ATEST