SUVI-OSIGURACI-TIPA-R-(R-1,-R-3-i-R-5)

SUVI OSIGURAČI TIPA R (R-1, R-3 i R-5)

Za ručne plamenike na acetilen-propan-butan

ŠIFRE PROIZVODA

  • 27001 – Suvi osigurač R-1
    27003 – Suvi osigurač R-3
    27005 – Suvi osigurač R-5

Upotreba

  • Suve osigurače tipa R koristimo za zaštitu opreme i varioca od povratnog udara plamena prilikom ručnog autogenog zavarivanja i sečenja acetilenom, propan-butanom i ostalim gorivnim gasovima.
  • Mogu se upotrebljavati i na radnim mestima centralnih razvoda samo kao dodatna (sekundarna) zaštita.

Napomena

  • Suvi osigurač tipa R ne može zameniti vodeni osigurač na centralnim razvodima (acetilen P/B i dr.).
  • Osigurači su proizvedeni u skladu sa JUS K.M6.022.