SUVI-OSIGURACI-TIPA-R-(R-2,-R-4-i-R-6)

SUVI OSIGURAČI TIPA R (R-2, R-4 i R-6)

Za ručne plamenike na kiseonik

ŠIFRE PROIZVODA

  • 27002 – Suvi osigurač R-2
    27004 – Suvi osigurač R-4
    27006 – Suvi osigurač R-6

Upotreba

  • Suve osigurače tipa R koristimo za zaštitu opreme i varioca od povratnog udara plamena prilikom ručnog autogenog zavarivanja i sečenja acetilenom, propan-butanom i ostalim gorivnim gasovima.
  • Mogu se upotrebljavati i na radnim mestima centralnih razvoda samo kao dodatna (sekundarna) zaštita.

Napomena

  • Suvi osigurač tipa R ne može zameniti vodeni osigurač na centralnim razvodima (acetilen P/B i dr.).
  • Osigurači su proizvedeni u skladu sa JUS K.M6.022.