STEZALJKA (KLEMA) NA OPRUGU ORS 10 mm²

ŠIFRE PROIZVODA

23103 – ORS 10mm²

Tehničke karakteristike

Nazivna struja IN 24 A (na 2,5 mm2) Nazivni napon 800 V
Način montaže: NS 35/7,5, NS 35/15 kategorija prenapona III
Nazivni udarni napon 8kV
Maksimalna disipacija snage za nominalno stanje 1.82 W
Broj ključaka po nivou 2
Nominalni poprečni presek 10 mm²
Maksimalna struja opterenja 31A (sa poprečnim presekom provodnika 4 mm²) Nominalni napon 1000 V
Nominalni poprečni presek 10 mm²
Opseg radne temperature -60 °C … 120 °C
Nazivna struja 51 A
Maksimalna struja opterenja 59.5 A
Otpor kontakta 0.4 mŌ
Dimenzije:
Širina 10,2 mm
Širina završnog poklopca 2,2 mm
Visina NS 35/15 57.8 mm
Visina NS 35/7,5 50.3 mm
Dužina 71.5 mm
Jedinica pakovanja 50 kom
Minimalna količina porudžbine 1 kom