STEZALJKA (KLEMA) NA OPRUGU ORS 4 mm²

ŠIFRE PROIZVODA

23101 – ORS 4 mm²

Tehničke karakteristike

Nazivna struja IN 24 A (na 2,5 mm²) Nazivni napon 800 V
Način montaže: NS 35/7,5, NS 35/15 kategorija prenapona III
Nazivni udarni napon 8kV
Maksimalna disipacija snage za nominalno stanje 0,77 W
Broj ključaka po nivou 2
Nominalni poprečni presek 4 mm²
Maksimalna struja opterecnja 32A (sa poprečnim presekom provodnika 6 mm²) Nominalni napon 800 V
Nominalni poprečni presek 4 mm²
Opseg radne temperature -60 °C … 120 °C
Nazivna struja 20,5 A
Maksimalna struja opterenja 26,5 A
Otpor kontakta 0.63 mŌ
Dimenzije:
Širina 6,2 mm
Širina završnog poklopca 2,2 mm
Visina NS 35/15 44 mm
Visina NS 35/7,5 36,5 mm
Visina 1,437 “
Dužina 56 mm
Jedinica pakovanja 50 kom
Minimalna količina porudžbine 1 kom