STEZALJKA (KLEMA) NA OPRUGU ORS 6 mm²

ŠIFRE PROIZVODA

23102 – ORS 6 mm²

Tehničke karakteristike

Nazivna struja IN 24 A (na 2,5 mm²) Nazivni napon 800 V
Način montaže: NS 35/7,5, NS 35/15 kategorija prenapona III
Nazivni udarni napon 8kV
Maksimalna disipacija snage za nominalno stanje 1.31 W
Broj ključaka po nivou 2
Nominalni poprečni presek 6 mm²
Nazivna struja 41A (
Maksimalna struja opterenja 52A (sa poprečnim presekom provodnika 4 mm²) Nominalni napon 1000 V
Nominalni poprečni presek 6 mm²
Opseg radne temperature -60 °C … 120 °C
Nazivna struja 36.5 A
Maksimalna struja opterenja 45 A
Otpor kontakta 0.56 mŌ
Dimenzije:
Širina 8,2 mm
Širina završnog poklopca 2,2 mm
Visina NS 35/15 51 mm
Visina NS 35/7,5 43,5 mm
Visina 1,713 “
Dužina 69.5 mm
Jedinica pakovanja 50 kom
Minimalna količina porudžbine 1 kom