STEZALJKA (KLEMA) NA OPRUGU ORS 16 mm²

ŠIFRE PROIZVODA

23104 – ORS 16 mm²

tehničke karakteristike

Nazivna struja IN 24 A (na 16 mm²) Nazivni napon 800 V
Način montaže: NS 35/7,5, NS 35/15 kategorija prenapona III
Nazivni udarni napon 8kV
Maksimalna disipacija snage za nominalno stanje 0,77 V
Broj ključaka po nivou 2
Nominalni poprečni presek 16 mm²
Nazivna struja 76 A (na 16 mm²)
Maksimalna struja opterenja 90A (sa poprečnim presekom provodnika 4 mm²) Nominalni napon 1000 V
Nominalni poprečni presek 16 mm²
Opseg radne temperature -60 °C … 120 °C
Nazivna struja 64.5 A
Maksimalna struja opterenja 81.5 A
Otpor kontakta 0.34 mŌ
Dimenzije:
Širina 12.2 mm
Širina završnog poklopca 2,2 mm
Visina NS 35/15 59 mm
Visina NS 35/7,5 51.5 mm
Dužina 50 mm
Jedinica pakovanja 50 kom
Minimalna količina porudžbine 1 kom