Partneri

Naši cenjeni partneri su ključ, ali i dokaz našeg uspeha.

Zahvaljujući dugogodišnjem poverenju i saradnji sa našim partnerima, „Sintermetal“ se razvija i raste, nudeći proizvode i usluge izuzetnog kvaliteta. Zajedničkim snagama gradimo bolju budućnost i stvaramo nove poslovne mogućnosti.

Eps logo partner
EPS elektroistok
Institut Mihailo Pupun logo partner
Institut Mihajilo Pupin Automatika
Elektromontaža logo partner
Elektromontaža
Elektrodistribucija Srbije logo partner
EDB
EMS logo partner
EMS
Institut Nikola Tesla logo partner
ELEKTROTEHNIČKI Institut Nikola Tesla
Rasina logo partner
RASINA
Elektrovolt logo partner
Elektrovolt
Energotehnika logo partner
Energotehnika JuŽna BaČka
Rade Končar logo partner
RADE KONČAR TEP
Smelt ing logo partner
SMELT-ING
Elektro zapad logo partner
Elektro zapad
Somborelektro logo partner
Somborelektro
Elektro napon logo partner
ELEKTRONAPON
Elektromaterijal logo partner
ELEKTROMATERIJAL