REDNE STEZALJKE RS 35/3-4 i RS 35/4-4 mm²

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

  • 22006 – RS 25-35/3-4
  • 22007 – RS 25-35/4-4

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

  • Stezaljke RS 35/3-4 i RS 35/4-4 su čvorišta koja su nastala iz osnovne verzije RS 35/1-4, što omogućava izbor kompatibilnosti, pravljenje raznih kombinacija od dva do više polova po potrebi.
  • Čvorište je izvedeno od mesingane pune šine u varijantama ulaz 35 mm2 izlaz 3 x 10 mm2 i ulaz 35 mm2 izlaz 4 x 6 mm2.
  • Vrsta materijala koji su ugrađeni isti su kao kod osnovnog tipa.

NAPOMENA

  • Za napajanje mernih mesta sa više brojila (3 ili 4) čime se izbegava upotreba šinskog razvoda.
  • Kao napojna stezaljka u raznim razvodnim ormarima kada je potrebno napajati više grupa potrošača sa jednog mesta.
  • U mnogim drugim slučajevima.

ATESTI

22006 – ATEST
22007 – ATEST