Proizvod 1

REDNE STEZALJKE RS(B) 35/4×16 i RS(B) 50/4×16

500 V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

 • za dovodni kabl do 35 mm²
  22056 – RS 35/4×16
  22057 – RSB 35/4×16
 • za dovodni kabl od 50 mm²
  22069 – RS 50/4×16
  / – RSB 50/4×16

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Materijali ugrađeni u ovu stezaljku ne razlikuju se od onih ugrađenih u osnovni tip RS(B) 35/2×16.
 • Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, čime je izbegnuta slaba tačka na stezaljki.
 • Ovo čvorište je izrađeno od kompaktne mesingane šine koja je galvanski zaštićena.
 • Tip RSB 35/4×16 ima mogićnost plombiranja pomoću poklopca izrađenog od transparentnog polikarbonata samogasivosti “Vo”.

NAMENA

 • Za napajanje ormana mernih mesta do četiri brojila, kao i za sve vrste industrijskih ormana kao napojne kleme za više potrošačkih grupa (do 4).

ATESTI

22056 – ATEST
22057 – ATEST