SUVI-OSIGURAC-TIPA-M-1

SIGURANȚE USCATE TIP M-1

 Pentru arzătoare de maşini cu acetilenă, propan-butan şi gaz natural

CODURI DE PRODUS

  • 27011

UTILIZARE

  • Siguranţele uscate contra propagării flăcării pentru pistoletele maşinii M-1, M-2 şi M-3 servesc la protejarea echipamentelor pentru maşini de tăiere, precum şi la protejarea tăietorului împotriva refluxului de flăcări.
  • Se montează exclusiv pe arzătoare de maşini, pe fiecare conductă de gaz.
  • Se pot utiliza pentru sudare şi tăiere cu acetilenă, propan butan, gaz natural, precum şi cu oxigen.

ÎNTREŢINERE

  • Cel puţin o dată pe an supuneţi siguranţa la un reflux de flăcări. Dacă se ajunge la o reducere semnificativă a debitului de gaz, înlocuiţi-o cu alta nouă.
  • Toate reparaţiile siguranţelor sunt efectuate exclusiv de producător.

NOTĂ

  • Fiecare siguranţă este testată pentru puterea de etanşare (M-1 la 2,5 bar, iar M-2 şi M-3 la 10 bar) şi la cel puţin trei refluxuri de flăcări.
  • O siguranţă uscată de tip M nu poate înlocui o siguranţă hidraulică.


Siguranţele uscate contra propagării flăcării sunt construite astfel încât, la intrarea în siguranţă, gazul deschide supapa unisens de reţinere (1) şi continuă să curgă prin inserţia de sinterizare (2) şi prin orificiile din suportul manşonului de îmbinare (3) către arzătorul maşinii. Direcţia fluxului în gaz este indicată de o săgeată pe corpul siguranţei. Când se ajunge la reflux de flăcări din cauza exploziei, care apoi se produce, se ajunge la o creştere a presiunii în interiorul siguranţei. Presiunea acţionează asupra supapei de reţinere, o închide şi împiedică fluxul suplimentar de gaz din instalaţie sau butelie. Refluxul de flăcări intră în spaţiul dintre manşonul de sinterizare (2) şi corpul siguranţei (4), gazul trece prin cartuşul de sinterizare, se răceşte şi deoarece nu există contact cu o nouă cantitate de gaz, acesta se stinge şi împiedică răspândirea sa în continuare. Acest lucru îndeplineşte scopul de bază al siguranţelor M-1, M-2 şi M-3.