REDNE STEZALJKE RS 2×50/2×16, RS 2×50/4×16, RS 2×50/8×16, RS 4×50

500V, 110℃ za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

 • 22084 – RS 2×50/2×16
  22068 – RS 2×50/4×16
  22068p – RS 2×50/4×16-plava
  22068z – RS 2×50/4×16-zelena
 • 22075 – RS 2×50/8×16
  22075 – RS 2×50/8×16-plava
  22075 – RS 2×50/8×16-zelena
  22073 – RS 4×50

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Kućište rednih stezaljki tipa RS(B) 50/2×16 50/4×16 6×16 8×16 izrađeno je od vrhunskih uvoznih plastičnih masa koje imaju izolaciona svojstva kao i otpornost na povišenu temperaturu, iznad karakteristika dosad korišćenih materijala(110°C bez deformacija). Korišćen je materijal “NORYL” SEO, kategorije Samogasivosti “Vo”.
 • Kontakti su izrađeni od kompaktne mesingane šine 14×16 mm. Šine su galvanski zaštićene.
 • Vijci na kontaktima stezaljki su po YUS-u MB1-111.Zn. i svaki kontakt se priteže sa po dva vijka.
 • Ovom konstrukcijom izbegnuto je kratko spajanje uz pomoć klasičnih mostova, samim tim izbegnuto je jedno slabo mesto na stezaljki.
 • U kućištu stezaljke na donjoj strani uliven je mehanizam za kačenje stezaljke na šinu DIN 35.
 • Poklopac za plombiranje je izrađen od transparentnog LEXAN-a kategorije samogasivosti “Vo”.
 • Na stezaljke tipa RS i RSB/50 moguće je pridodati (uz pomoć lastinog repa) po potrebi jedan ili više polova (za uzemljenje) tipa stezaljke RS 4-16/1.
 • Ovom novom konstrukcijom otklonjeni su mnogi nedostaci koji su postojali kod do sada primenjivanih stezaljki (kao što je stezaljka tipa RNSS 4-16) i drugih.

NAMENA

 • Prvenstveno, prednost i namena rednih stezaljki tipa RSB/35 je mogućnost plombiranja putem poklopca u ormanima mernih mesta u niskogradji od dva brojila.
 • Namena stezaljki tipa RS i RSB/50 nema nikakva ograničenja u smislu napojne stezaljke za sve vrste bilo industrijskih ormana ili bilo koje vrste opreme koja sadrži napajanje električne energije.