REDNA STEZALJKA SA UGRAĐENIM OSIGURAČEM RSO 16/20 A-D

REDNA STEZALJKA SA UGRAĐENIM OSIGURAČEM RSO 16/20 A-D

500 V, 110℃

ŠIFRE PROIZVODA

 • 24003
  24004 – (bez diode)

Tehničke karakteristike

 • Redna strujna stezaljka RSO 16/20 A je karakteristična po tome što u svom kućištu ima ugrađen cilindričan osigurač standardnih dimenzija (fi 5 x 20).
 • Stezna sposobnost stezaljke je max. 16 mm2.
 • Konstrukcija stezaljke i kućišta osiguračaomogućava Max opterećenje do 20 A
 • Kućište Redne Stezaljke izrađeno je od uvoznih plastičnih masa (Noryl SE0) kategorije samogasivosti Vo i ekološki je ispravna (halogen free) po svim evropskim i svetskim standardima.
 • Prenosni kontakti izrađeni su od mesingane šine i galvanski su zaštićeni.
 • Stezanje sa obe strane vrši se sa po 2 vijka (JUS 111) M 5 x 9 i galvanski su zaštićeni.
 • Ova Redna Stezaljka izrađuje se u dve varijante:
  1. RSO 16/20A-D sa osiguračem i ugrađenom LED-diodom, koja indikuje
  pregorevanje osigurača (pali se pri prekidu strujnog kola na patroni
  osigurača).
  2. RSO 16/20A, sa osiguračem i bez diode kao indikatora.

Namena

 • Redna Stezaljka RSO-16/20A(D) prvenstveno se može koristiti kao ulazna napojna stezaljka na mašinama i raznim vrstama opreme (naravno, u skladu sa njenim mogućnostima opterećenja), gde se izbegava dodatna ugradnja osigurača. Time se postiže optimizacija prostora u ormanu i smanjenje troškova.
 • Praktično, primena ove stezaljke nema nikakvih ograničenja osim strujnog opterećenja.

ATESTI

24003-24004 – ATEST