REDNA STEZALJKA SA UGRAĐENIM OSIGURAČEM RSO 16/20 A-D

REDNA STEZALJKA SA UGRAĐENIM OSIGURAČEM RSO 16/20 A-D

500 V, 110℃

Објављено
Категоризовано као Energetika