REDNE STEZALJKE SA VISE IZLAZA

REDNE STEZALJKE SA VIŠE IZLAZA

za otežane uslove rada

ŠIFRE PROIZVODA

 • 22300 – RS 50/10-5×6
  22301 – RS 50/10-10×6
  22302 – RS 70/10-15×6
  22305 – RS 50/10-4×10
  22306 – RS 70/10-8×10
  22307 – RS 70/10-12×10
 • 22310 – RS 50/10-3×16
  22311 – RS 50/10-4×16
  22312 – RS 70/10-6×16
  22313 – RS 70/10-8×16
  22314 – RS 95/10-9×16
  22315 – RS 95/10-12×16

Tehničke karakteristike

 • Kućište rednih stezaljki RS 50; RS 70; RS 95 sa više izlaza, izrađeno je od uvoznih plastičnih masa, visoke izolacione moći, visoke otpornosti na povišenu temperaturu ambijenta (proizvođač “GE-Plastic, Holand”), tip Noryl SE0 klase samogasivosti Vo.
 • Prenosna ploča je izrađena od bakarne šine debljine 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; širine 30 mm, u zavisnosti od ulaznog preseka provodnika. Izlazna sabirnica se izrađuje od MS-profila koji je sa dva vijka vezan za bakarnu ploču, a spajanje je izvršeno lemljenjem sa specijalnim lemom za elektro provodnost.
 • Na donjoj strani kućišta nalazi se uliveni mehanizam za kačenje na šinu
  DIN 35.
 • Poklopci redne stezaljke tipa RS 50/10; RS 70/10; RS 95/10 izrađeni su od providnog “LEXAN”-a samogasivih karakteristika i visoke mehaničke otpornosti.
 • Ova vrsta stezaljke, kao novo rešenje omogućava napajanje većeg broja potrošača bez kratkospojnih mostova, koji su uvek slaba tačka kod strujnih stezaljki (za veća opterećenja).

Namena

 • Prvenstveno, namena rednih stezaljki RS 50/10, RS 70/10, RS 95/10 sa više izlaza je za napajanje brojila na mernim mestima (od 3-15 brojila), zamena za šinski razvod.
 • Takođe primena ovih stezaljki nema nikakvo ograničenje u svim slučajevima gde je potrebno sa jednog mesta napojiti više potrošača i predstavlja idealno čvorište.

ATESTI

22300-22315 RS 70/ 4 8 12×10 – ATEST
22300-22315 RS 70/ 3 6 9×16 – ATEST